Nordiske sproge

Om IHM

I fölge artikel 11 i de islandske ophavsretslov opkræver og fordeler IHM vederlag fra blankbånd og andre medier til kopiering af lyd og billeder. Foreningen repræsenterer de fleste rettighedshavere fra autorer, udövende kunstnere og producenter.

I bekendgörelser fra undervisnings-,forsknings-,og kulturministeriet

kan man se de tariffer som gælder herom. Se nærmere nedenfor.

Vedrörende yderligere information venligst send en e-mail til IHM: ihm@ihm.is.

BEKENDTGØRELSE

om opkrævning af vederlag for ophavsret i henhold til Ophavsretsloven § 11 stk. 3 og 4

§1 Ved import eller fremstilling af bånd, cd'er, plader eller andre ting, som kan anvendes til enten analog eller digital optagelse, skal der betales et vederlag for ophavsret som beskrevet i det følgende:

A. Ting til optagelse udelukkende af lyd.

1) Af uindpillede magnetbånd, der hører under toldnummer (tnr.) 8523.1191, 8523.1291 og 8523.1391 skal der betales 35 kr. pr. eksemplar.(360min eller kortere)

2) Af uindpillede magnetbånd, der hører under tnr. 8523.1192, 8523.1292 og 8523.1392 skal der betales 70 kr. pr. eksemplar.(360-540 min)

3) Af uindpillede magnetbånd, der hører under tnr. 8523.1193, 8523.1293 og 8523.1393 skal der betales 105 kr. pr. eksemplar.(540-720 min)

4) Af uindpillede magnetbånd, der hører under tnr. 8523.1194, 8523.1294 og 8523.1394 skal der betales 140 kr. pr. eksemplar.(720-900min.)

5) Af uindpillede magnetbånd, der hører under tnr. 8523.1199, 8523.1299 og 8523.1399 skal der betales 175 kr. pr. eksemplar.(större end 4mm til og med 6,5 mm)

B. Ting til optagelse af billeder samt lyd.

1) Af uindpillede videobånd som hører under toldnummer (tnr.) 8523.1121, 8523.1221 og 8523.1321 skal der betales 100 kr. pr. eksemplar. (480 min eller koretere)

2) Af uindpillede videobånd som hører under tnr. 8523.1122, 8523.1222 og 8523.1322 skal der betales 200 kr. pr. eksemplar.(480-720 min)

3) Af uindpillede videobånd som hører under tnr. 8523.1123, 8523.1223 og 8523.1323 skal der betales 300 kr. pr. eksemplar.(720-960 min)

4) Af uindpillede videobånd som hører under tnr. 8523.1124, 8523.1224 og 8523.1324 skal der betales 400 kr. pr. eksemplar.(900-1200min.)

5) Af uindpillede videobånd som hører under tnr. 8523.1129, 8523.1229 og 8523.1329 skal der betales 500 kr. pr. eksemplar.

6) Af cd'er med indtil 2 Gb kapacitet, som hører under tnr. 8523.9001, skal der betales 17kr pr. eksemplar.

7) Af cd'er med indtil 2 Gb kapacitet, som hører under tnr. 8523.9002, skal der betales 50 kr pr. eksemplar.

§2

Ved import eller fremstilling af følgende apparater, enten til analog eller digital optagelse, skal der betales vederlag for ophavsret som beskrevet i det følgende:

1) Af båndoptagere som hører under tnr. 8520.3200, 8520.3300 og 8520.3900 skal der betales 4% af hvert apparats pris.

2) Af apparater til optagelse, herunder på cd'er, minidiscs, d.v.s. cd-brændere/cd-skrivere, som hører under tnr. 8520.9002 skal der betales 4% af prisen på hvert apparat.

3) Af apparater til optagelse memory-chips, herunder i MP-3 spillere, som hører under tnr. 8520.9003, skal der betales 4% af prisen på hvert apparat.

4) Af billedoptagelsesapparater som hører under tnr. 8521.1029 og 8521.9029 skal der betales 4% af prisen på hvert apparat.

5) Af radiomodtagere med indbygget båndoptager som hører under tnr. 8527.1201, 8527.1301, 8527.2101 og 8527.3101 skal der betales 2% af prisen på hvert apparat.

6) Af radiomodtagere med plade- og/eller cd-spiller og båndoptager som hører under tnr. 8527.1302, 8527.2102 og 8527.3102 skal der betales 1% af prisen på hvert apparat. §3

Ved import skal vederlag for ophavsret i.h.t. § 2 tillægges varens toldpris, som nærmere fastlagt i Toldloven nr. 55/1987, med senere ændringer. Bestemmelser i den lov gælder endvidere om opkrævning af vederlagt, som det passer sig, for så vidt ophavsretsorganisationer har overdraget opkrævningen af vederlagt til toldmyndighederne på grundlag af Ophavsretsloven nr. 73/1972 §11 stk. 6.

Ved produktion skal vederlag for ophavsret i.h.t. §2 tillægges varens produktionspris, efter ministerens nærmere beslutning.

§4

Denne bekendtgørelse er udstedt med hjemmel i Ophavsretsloven nr. 73/1972 §11 stk. 5, jf. lov nr. 60/2000 §2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 177/1989, med senere ændringer.

Undervisningsministeriet, den 29. januar 2001 og 6. mars 2001.

Björn Bjarnason.